Mijn werkwijze

Tijdens de eerste vier sessies:

  • gaan we op zoek naar een oefenvorm, waarbij het u lukt te ontspannen
  • bespreken we uw ervaringen met de oefeningen, zowel thuis als tijdens de behandeling.

In de vierde sessie:

  • evalueren we wat de therapie tot nu toe voor u heeft opgeleverd en kijken we of de therapie afgerond kan worden, of dat het beter is nog enkele sessies te plannen. Als dit het geval is, zijn 2-4 extra sessies meestal voldoende.

Wanneer er na de eerste vier sessies geen verbetering van de klachten optreedt of als er geen duidelijke ontspanningsreactie is opgetreden, dan zijn daar meestal redenen voor. Vaak wordt tijdens de behandelingen wel duidelijk wat deze redenen kunnen zijn, wat weer meer inzicht kan geven in het probleem en de eventuele te nemen stappen.