Oefentherapie Cesar/Mensendieck

Wat is Oefentherapie Cesar/Mensendieck?

Oefentherapie Cesar/Mensendieck is een houdings- en bewegingstherapie waarbij gewerkt wordt aan het aanleren van een gezonde manier van bewegen om op die manier lichamelijke klachten te verminderen of te voorkomen. Hierbij ga ik uit van uw individuele bewegingsmogelijkheden en houd ik rekening met uw persoonlijke situatie, zoals uw dagelijks leven, beroepsomstandigheden, sport, hobby’s etc.

Hoe werkt deze oefentherapie?

Klachten ontstaan vaak door een ongunstige manier van bewegen. Samen werken wij ernaartoe, dat u zich meer bewust wordt van uw manier van bewegen en dat u inzicht krijgt in hoe uw lichaam reageert op pijn, (over)belasting en spanning.

Door het verbeteren van uw lichaamsgevoel en het aanleren van minder belastende houdings- en bewegingsgewoonten, zal het lichaam zo optimaal mogelijk worden belast en zullen klachten verminderen of zelfs verdwijnen. Op deze manier wordt de oorzaak van de klacht structureel aangepakt, leert u zelf de klachten onder controle te houden en bent u daarvoor niet afhankelijk van anderen.

Omdat u tijdens de therapie vooral zelf aan de slag gaat en de adviezen leert toepassen bij de activiteiten die u wilt verbeteren, is dit een heel praktische therapie.

Verwijzing huisarts

De huisarts kan u een verwijzing geven voor oefentherapie Cesar, maar dit is niet noodzakelijk. Ook zonder verwijzing kunt u bij mij terecht. Wel voer ik dan eerst een screening uit om te zien of u met uw klachten bij mij aan het juiste adres bent.

Indicaties

  • Rugklachten
  • Bekkenklachten
  • Nek- schouderklachten
  • Hoofdpijnklachten
  • Incontinentie
  • Heupklachten
  • Gewrichtsklachten
  • Chronische pijnklachten

Lees meer over mijn werkwijze